Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Km 10 - Quốc lộ 3 - Yên Viên - Gia lâm - Hà Nội
Điện thoại: 0913221947 or 0912634066
Fax: 024 38273266 or 0204 3866078
Email: cauduongvlcl@vnn.vn

Tiện ích

 • USD
  (Nguồn: Eximbank)
  • Loại
  • Mua
  • Bán
  • Sbj
  • Sjc
  (Nguồn: Sacombank-SBJ)

Quảng cáo

Trang chủ » Giới thiệu » Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển công ty


 

C¤NG TY Cæ PHÇN VËT LIÖU CHÞU LöA VIGLACERA CÇU §UèNG

VIGLACERA CAU DUONG REFRACTORY JOINT-STOCK COMPANY

Địa chỉ: Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Tel: 84-4-36980587 – 38781100 - 38271521   Fax: 84-4-38273266.

                                                Email: cauduongvlcl@vnn.vn

Website: www.vatlieuchiuluacauduong.vn

 

Ban lãnh đạo:

Họ và tên

Chức vụ

Lê Duy Bình

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Dương

Uỷ viên HĐQT – Tổng Giám đốc

Đặng Công Tú

Uỷ viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc

Đinh Văn Đạt

Uỷ viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc

Hoàng Kim Bồng

Uỷ viên HĐQT

Trần Thị Minh Loan

Trưởng ban kiểm soát

Đỗ Văn Chính

Thành viên ban kiểm soát

Đào Thị Thanh Huyền

Thành viên ban kiểm soát

Nguyễn Thị Thuý

Kế toán trưởng

Thông tin chi tiết:

Lĩnh vực

Xây dựng và vật liệu

Ngành

Sản xuất và kinh doanh vật liệu chịu lửa

Lịch sử hình thành:

- Được thành lập năm 1959 là đơn vị thuộc Bộ xây dựng.

- Tháng 3/1993 là nhà máy Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống trực tiếp thuộc liên hiệp các xí nghiệp thuỷ tinh và gốm xây dựng – Bộ xây dựng theo quyết định thành lập doanh nghiệp số 077A/BXD.

- Tháng 01/1996 được Bộ xây dựng đổi tên là Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống.

- Tháng 01/2008 được chuyển đổi cổ phần hoá theo quyết định số 80/QĐ-BXD ngày 17/01/2008 của Bộ trưởng Bộ xây dựng chuyển thành Công ty cổ phần Vật liệu chịu lửa Viglacera Cầu Đuống và chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ 06/3/2008. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103022705 do sở kế hoạch thành phố Hà Nội cấp ngày 06/3/2008, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 16/4/2008.

Lĩnh vực kinh doanh:

- S¶n xuÊt vµ kinh doanh VËt liÖu chÞu löa, vËt liÖu x©y dùng, vËt liÖu b¶o «n, c¸ch nhiÖt, vËt liÖu chÞu a xÝt;

- X©y l¾p lß nung c«ng nghiÖp vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ vËt liÖu chÞu löa;

- X©y lß d©n dông, c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, vËt liÖu chÞu löa;

- ChuyÓn giao c«ng nghÖ s¶n xuÊt gèm sø x©y dùng;

- ChÕ t¹o, gia c«ng kÕt cÊu thÐp, m¸y mãc thiÕt bÞ;

- Khai th¸c vµ chÕ biÕn kho¸ng s¶n, ®Êt, ®¸, c¸t, sái, ho¸ chÊt;

- Kinh doanh dÞch vô vËn t¶i b»ng «t«;

- Kinh doanh x¨ng dÇu;

- Kinh doanh h¹ tÇng, th­¬ng m¹i dÞch vô: Mua b¸n m¸y mãc thiÕt bÞ, vËt t­ư, nguyªn, nhiªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa, vËt liÖu x©y dùng;

- Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu mua b¸n m¸y mãc thiÕt bÞ nguyªn liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng:

Đơn vị thành viên:

Nhà máy Vật liệu chịu lửa Tam Tầng

Địa chỉ: Thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang

Điện thoại: 02403.866122  - 02403.866135 -   Fax : 02403.866078

Năng lực sản xuất :

-          20.500 tấn gạch chịu lửa Samốt A,B các loại.

-          600 tấn gạch chịu lửa cao nhôm có hàm lượng AL2O3 từ 48% - 85%.

-          2.500 tấn gạch xốp cách nhiệt, vữa chịu lửa, bê tông chịu lửa, sạn Samốt các loại.

-          Đội ngũ cán bộ, chuyên gia kỹ thuật, chuyên sâu, lành nghề đủ khả năng sản xuất các sản phẩm VLCL đạt tiêu chuẩn Châu Âu và TCVN đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng.

Phát triển Công ty qua các thời kỳ:

Nhà máy Gạch chịu lửa Cầu Đuống được thành lập từ năm 1959 là đơn vị sản xuất thành công VLCL đầu tiên tại Việt Nam. Qua quá trình hình thành và phát triển, Nhà máy từng bước đầu tư đổi mới công nghệ, với đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên sâu, Công nghệ tiên tiến, ngày một khẳng định uy tín chất lượng sản phẩm hàng Đầu của Việt Nam.

- Năm 1991 Nhà máy đã đầu tư bước hai dây chuyền nghiền Samốt và hệ máy ép  của Liên Xô, sản phẩm đạt TCVN 4710- 98 và tiêu chuẩn Châu Âu.

- Năm 2000, thưc hiện việc đổi mới Công nghệ thay thế sản phẩm nhập ngoại Công ty đã đầu tư đổi mới công nghệ, sản xuất vật liệu chịu lửa chất lượng cao với máy ép thuỷ lực 1250 tấn, máy trộn cường độ cao LX 600, lò sấy, nung Con Thoi với nhiệt độ nung 1.6000C theo Công nghệ sản xuất của hãng Misano, thiết bị của Hãng Laeis Bucher, Cộng hòa liên bang Đức với các thiết bị hoàn toàn tự động.

- Nhà máy Vật liệu chịu lửa Tam Tầng được xây dựng từ năm 1978 chuyên sản xuất các loại Vật liệu chịu lửa Samốt A – B. Năm 1999 sáp nhập với Công ty vật liệu chịu lửa Cầu Đuống, đồng thời Nhà máy đầu tư đổi mới công nghệ với máy ép áp lực cao, lò nung sấy Tuynel công nghệ của hãng Wistra (Cộng hoà Liên Bang Đức) với các thiết bị hoàn toàn tự động. Sản phẩm đạt TCVN 4710- 98 – và tiêu chuẩn Châu Âu.

Vị thế công ty:

- Công ty hiện đang sở hữu thương hiệu Viglacera, là một thương hiệu mạnh trong sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam.

- Các sản phẩm gạch chịu lửa, vữa chịu lửa và các loại vật liệu chịu lửa khác của Công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường.

- Chiếm lĩnh được thị trường trong nước và xuất khẩu sang các nước như, Nhật, Đài loan, Nga, Lào, Campuchia …